» راهنمای سامانه پیام کوتاه

-راهنمای سامانه سند کلاب :

 

آموزش افزایش اعتبار

جهت استفاده از بخش افزایش اعتبار آنلاین می توانید به منوی مدیریت پرداخت ها » افزایش اعتبار مراجعه نمایید سپس با وارد کردن نحوه پرداخت که به صورت پرداخت الکترونیکی یا فیش واریزی می باشد ، اعتبار خود را افزایش دهید .

آموزش ایجاد دفترچه تلفن

جهت استفاده از بخش دفترچه تلفن میتوانید جهت مشاهده و اضافه کردن گروه جدید به بخش مدیریت دفترچه تلفن مراجعه نمایید و به مدیریت ، ایجاد و حذف گروه ها بپردازید ، توجه داشته باشید قبل از ایجاد مخاطب باید حتما یک گروه ایجاد نمایید .

آموزش ارسال پیامک تکی

جهت ارسال پیامک به صورت تکی میتوانید به منوی ارسال پیامک » ارسال تکی مراجعه نمایید ، توجه داشته باشید که پس از وارد کردن متن خود گیرنده را بدون صفر به طور مثال ۹۱۲۲۲۲۱۱۱۰ وارد نمایید همچنین در صورت ارسال تصویر هر ۱۵۰ کیلیوبایت یک پیام محسوب و به هزینه پیام اضافه خواهد شد .

آموزش ارسال پیامک گروهی

جهت ارسال پیامک به صورت گروهی میتوانید به منوی ارسال پیامک » ارسال گروهی مراجعه نمایید ، توجه داشته باشید که پس از وارد کردن متن خود گیرنده ها را در بخش مربوطه به صورت هر شماره در یک خط و با اینتر از جدا کنید ، همچنین در صورت ارسال تصویر هر ۱۵۰ کیلیوبایت یک پیام محسوب و به هزینه پیام اضافه خواهد شد .

آموزش ارسال پیامک به دفترچه تلفن

در صورتی که میخواهید به دفترچه تلفن ساخته شده خود ارسال پیامک انجام دهید میتوانید به منوی ارسال پیامک » ارسال با دفترچه تلفن مراجعه کرده و متن خود را وارد نمایید و مخاطب های خود را نیز انتخاب و همانند مرحله قبل در صورت پیوست تصویر هر ۱۵۰ کیلیوبایت یک پیامک محسوب و به هزینه پیام شما اضافه خواهد شد .

آموزش ارسال پیامک به بانک شماره مشاغل و اصناف

برای استفاده از این بخش میتوانید به منوی ارسال پیامک » ارسال با بانک شماره مراجعه نمایید و با وارد کردن متن خود سپس انتخاب دسته بندی تعداد کل شماره های موجود را مشاهده نمایید اما در صورتی که نمیخواهید به کل آن تعداد ارسال انجام دهید ما این امکان را فراهم کرده ایم که به یک محدوده خاصی ارسال خود را انجام دهید یا این که ارسال خود را به صورت تصادفی به تعداد خاصی انجام دهید به همین منطور میتوانید از بخش مربوطه در این بخش استفاده نمایید و همچنین همانند مراحل قبلی در صورت پیوست عکس هر ۱۵۰ کیلوبایت یک پیام محسوب شده و به هزینه ارسال شما اضافه میگردد .

آموزش ارسال پیامک منطقه ای

جهت استفاده از بخش ارسال پیامک منطقه ای میتوانید به بخش ارسال پیامک » ارسال با بانک منطقه ای مراجعه نمایید و همانند مرحله ارسال به بانک مشاغل کلیه تنظیمات را انجام دهید با این تفاوت که تنها باید استان و شهر را انتخاب کنید و همانند مرحله قبل تنظیمات را انجام دهید همچنین در صورت پیوست ارسال عکس نیز هر ۱۵۰ کیلیوبایت یک پیام محسوب و به هزینه ارسال شما اضافه می گردد .

آموزش ارسال پیامک بر اساس کدپستی

جهت استفاده از این سرویس میتوانید به بخش ارسال پیامک » ارسال با کدپستی مراجعه نمایید سپس با وارد کردن متن و انتخاب همراه اول یا ایرانسل ، کدپستی مورد نظر را به صورت یک عدد ۵ رقمی وارد کنید سپس بر روی نمایش شماره های موجود کلیک کنید تا تعداد شماره ها را نمایش دهد سپس همانند مراحل قبل تنظیمات را انجام دهید سپس در صورت پیوست عکس هر ۱۵۰ کیلیوبایت یک پیام محسوب می گردد و به هزینه پیامک شما اضافه میگردد .

آموزش ارسال پیامک بین الملل

در سامانه امکان ارسال به کشورهای جهان وجود دارد ، تنها کافی است در هنگام ارسال کشور گیرنده را کشور مورد نظر خود انتخاب کنید ، توجه داشته باشید که نیازی نیست لیست شماره های گیرنده شما دارای پیش شماره باشد .

آموزش مشاهده گزارشات ارسال پیام ها

برای مشاهده گزارش خود میتوانید به منوی گزارش پیام ها مراجعه نمایید و سپس بر اساس ارسال خود ایتم مورد نظر را انتخاب و سپس ارسال های خود را مشاهده میکنید که میتوانید با کلیک بر روی ایکون جزئیات گزارش را مشاهده نمایید همچنین با کلیک بر روی آیکون میتوانید گزارش خود را به صورت فایل اکسل ذخیره نمایید .

آموزش ارسال ایمیل تکی

جهت ارسال ایمیل به صورت تکی میتوانید به منوی ایمیل مارکتینگ » ارسال ایمیل تکی مراجعه نمایید ، توجه داشته باشید که پس از وارد کردن متن خود گیرنده را به صورت ایمیل صحیح sample@email.com وارد نمایید همچنین فرستنده نیز باید معادل یک ایمیل صحیح و معتبر باشد که پیشنهاد می گردد از ایمیل های شرکتی استفاده کنید برای مثال sample@companymail.com .

آموزش ارسال ایمیل گروهی

جهت ارسال پیامک به صورت گروهی میتوانید به منوی ایمیل مارکتینگ » ارسال ایمیل گروهی مراجعه نمایید ، توجه داشته باشید که پس از وارد کردن متن خود گیرنده ها را در بخش مربوطه به صورت هر ایمیل صحیح به طول مثال sample@email.com در یک خط و با اینتر از جدا کنید ، همچنین فرستنده نیز باید معادل یک ایمیل صحیح و معتبر باشد که پیشنهاد می گردد از ایمیل های شرکتی استفاده کنید برای مثال sample@companymail.com .

آموزش ارسال ایمیل هدفمند

در صورتی که میخواهید به صورت هدفمند به بانک های ایمیل موجود در سامانه ایمیل ارسال کنید میتوانید به منوی ایمیل مارکتینگ » ارسال ایمیل هدفمند مراجعه کرده و متن خود را وارد نمایید و گروه و دسته بندی مورد نظر خود را جهت ارسال انتخاب نمایید و همچنین فرستنده نیز باید معادل یک ایمیل صحیح و معتبر باشد که پیشنهاد می گردد از ایمیل های شرکتی استفاده کنید برای مثال sample@companymail.com .

آموزش مشاهده گزارشات ارسال ایمیل ها

برای مشاهده گزارش خود میتوانید به منوی ایمیل مارکتینگ » گزارش ایمیل های ارسالی مراجعه نمایید و سپس بر اساس ارسال خود ایتم مورد نظر را انتخاب و سپس ارسال های خود را مشاهده میکنید که میتوانید با کلیک بر روی ایکون جزئیات گزارش را مشاهده نمایید همچنین با کلیک بر روی آیکون میتوانید گزارش خود را به صورت فایل اکسل ذخیره نمایید .

آموزش ارسال فکس تکی

جهت ارسال فکس به صورت تکی میتوانید به منوی فکس مارکتینگ » ارسال فکس تکی مراجعه نمایید ، توجه داشته باشید که پس از انتخاب نمودن فایل pdf خود گیرنده را همراه با کد شهر به طور مثال ۰۲۱۱۱۱۱۲۲۲۲ وارد نمایید و همچنین در صورتی که فاقد شماره اختصاصی ارسال می باشد در بخش فرستنده عدد را وارد نمایید تا از شماره ای سرور های عمومی سامانه ارسال گردد .

آموزش ارسال فکس گروهی

جهت ارسال فکس به صورت گروهی میتوانید به منوی فکس مارکتینگ » ارسال فکس گروهی مراجعه نمایید ، توجه داشته باشید که پس از انتخاب نمودن فایل pdf خود گیرنده ها را در بخش مربوطه به صورت هر شماره در یک خط و با اینتر از جدا کنید ، همچنین در صورتی که فاقد شماره اختصاصی ارسال می باشد در بخش فرستنده عدد را وارد نمایید تا از شماره ای سرور های عمومی سامانه ارسال گردد .

آموزش ارسال فکس به دفترچه تلفن

در صورتی که میخواهید به دفترچه تلفن ساخته شده خود ارسال فکس انجام دهید میتوانید به منوی فکس مارکتینگ » ارسال با دفترچه تلفن مراجعه کرده و پس از انتخاب نمودن فایل pdf و مخاطب های خود را نیز انتخاب و همچنین در صورتی که فاقد شماره اختصاصی ارسال می باشد در بخش فرستنده عدد را وارد نمایید تا از شماره ای سرور های عمومی سامانه ارسال گردد .

آموزش مشاهده گزارشات ارسال فکس ها

برای مشاهده گزارش خود میتوانید به منوی فکس مارکتینگ » گزارش فکس های ارسالی مراجعه نمایید و سپس بر اساس ارسال خود ایتم مورد نظر را انتخاب و سپس ارسال های خود را مشاهده میکنید که میتوانید با کلیک بر روی ایکون جزئیات گزارش را مشاهده نمایید همچنین با کلیک بر روی آیکون میتوانید گزارش خود را به صورت فایل اکسل ذخیره نمایید .

آموزش دریافت در سامانه

برای انکه بتوانید به صورت عمومی پیامک دریافت کنید تنها کافی است در ابتدای متن های خود از عبارت D655 استفاده کنید ، تمامی پیام هایی که اول ان ها با این کلمه شروع شده باشد به صندوق دریافت پنل شما منتقل می شود . همچنین میتوانید با تهیه شماره اختصاصی به صورت اختصاصی بدون هیچ گونه کلمه ای متن را کامل دریافت نمایید .

آموزش استفاده از بخش پشتیبانی

جهت استفاده از بخش پشتیبانی سامانه میتوانید از منوی درخواست های پشتیبانی با کلیک بر روی ایجاد تیکت جدید درخواست یا مشکل خود را ارسال کنید همچنین میتوانید پاسخ های درخواست ها و مشکلات قبلی خود را در بخش مدیریت تیکت ها مشاهده کنید . .

آموزش تغییر رمزعبور

برای تغییر رمزعبور خود میتوانید از منوی اصلی روی تغییر رمزعبور کلیک نمایید و با وارد کردن رمز قبلی خود و رمز جدید خود پسورد حساب خود را تعویض کنید .

 

در صورتی که سوال دیگری دارید میتوانید از بخش پشتیبانی سامانه با پشتیبان خود در ارتباط باشید.

نظرات خود را ثبت کنید

0 دیدگاه